Sonuçlar

Projenin başaracağı ana sonuçlar:

ANALIZ/ARAŞTIRMA birçok bölümden oluşur.

  • Proje alanındaki ulusal araştırmalar (ulusal düzeyde iyi uygulama örneklerinin tanımlanması, gençlik eğitimi alanında ulusal öncelikleri içeren ülkedeki benzer girişimlerle, gençlerle çalışan uzmanlar için uygun dokümanlar, devam eden faaliyetler, çalışma alanındaki deneyimler, problemli alanlar, mücadeleler vb.).
  • Öğretim, geribildirim, yansıma alanlarında deneyim sahibi olan öğretmen ve uzmanlarla birlikte uluslararası eğitim sürecinde organize edilen uluslararası yuvarlak masa toplantısı (araştırmaların sunumu).
  • Bulgularla ve altı çizilmiş önemli kısımlarıyla uluslararası araştırma dökumanı (ulusal araştırma dokümanlarından hazırlanmış).

(Zaman Çizelgesi: 11/2015 – 04/2016)

Araştırma, ulusal seminer/çalıştaylarla ( bilgi ve deneyim paylaşmak için),metodolojik materyal oluşturmada uluslararası eğitimlere/ seminerlere katılarak proje çıktıları geliştirecek olan ortak kurumlardan uzmanlar tarafından yapılacaktır.

EĞİTİM ORGANİZASYONU – Almanya da organize edilecektir (gençlerle, hamile bayanlarla ve bekâr annelerle çalışmalarda uzun soluklu deneyimlere sahip olan ülkede) . Her bir ortak kurumdan katılımcı/uzman (projenin hedef grubu: Mesleki Eğitim eğiticileri, gençlerle, hamile bayanlarla, ailelerle, bekâr bayanlarla, pedagoglarla, psikologlarla çalışan uzmanlar) bu programa katılacaktır.   Bu uzmanlar deneyimlerini paylaşacak ve metodolojik materyal oluşturmada katkı sağlayacaklardır.
(Zaman Çizelgesi: 04/2016)

METODOLOJİK MATERYAL – projenin ana, fikri ve final ürünüdür. Olumlu ebeveynlik ile ilgili ilgili tematik alanda ergenlerle çalışan, farklı uzmanları hazırlayan uzmanlar için hizmet verecektir. Her bir bölümde hangi becerilerin geliştirileceği, hangi bilgilerin kazanılacağı, hangi amaçların başarılacağına dair tanımlar olacaktır.
Metodolojik Materyal teorik kısım ve uygulama kısım tanımlarından oluşacaktır( formlar, örnekler,alıştırmalar), bulgular tüm organizasyonların faaliyetlerinde aktif olarak kullanılacaktır,sonuca dayalı işbirliği için proje bittikten sonra, uzmanları, üniversiteleri, okulları hazırlayan kurumlara ve mesleki eğitim okullarına vb. önerilecektir. Daha fazlası için buraya tıklayın.

(Zaman Çizelgesi: 02/2016 – 06/2017)

4 Günlük Çalışma – metodolojik materyal ve ilerlemesinin finali için.

(Zaman Çizelgesi: 02-03/2017)

ÇALIŞTAYLAR  Herbir ortak ülkede iki ulusal çalıştay organize edilecektir (başlangıçta ve projenin final aşamasında).

(Zaman Çizelgesi: 1.Çalıştay 05-06/2016, 2.Çalıştay 06/2017)

TEST Yararlanıcı kurumların uygulamalarında metodolojik materyalin test edilmesi (dersler süresince).

(Zaman Çizelgesi: 04-06/2017)

YAYGINLAŞTIRMA STRATEJİSİ VE YAYGINLAŞTIRMA
(Zaman Çizelgesi: Strateji oluşturma 10-11/2015, Yaygınlaştırma-Tüm proje süreci)

DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ VE KALİTE ve başarılmış sonuçların değerlendirilmesi ve proje süreci. (Zaman Çizelgesi: Strateji olşturma 10-11/2015, Değerlendirme– sonuçlar ve eylemler organize edildiği ve başarıldığı zaman)

PROJE PORTALI –  yaygınlaştırma, proje sonuçlarının yayınlanması, proje kaynaklarına açık erişim sağlanması. (Zaman Çizelgesi: 10/2015 de başlar, 12/2022 ye kadar tüm proje sürecinin desteklenmesi ve sağlanması)

Proje takımı gençlerle iletişim kurmada uzmanların tutumlarını değiştirmek istemektedir. Öğretmenlerin gençlerin ihtiyaçlarını anlayabilecekleri işbirlikçi iletişimi desteklemek istiyoruz.