Metodolojik Materyal

Metodolojik materyal,  özellikle erken hamilelik, sosyal problemler ve psikolojik problemler konusunda hassas yaş grupları olan projenin son yararlanıcıları gençleri, ergenleri dikkate alan uzmanlar (projenin hedef grubu) için öğretim aracıdır.

Bu sonuç mesleki eğitim merkezlerinin, psikolojik danışmanlık sağlayıcılarının, gençlik merkezlerinin, okulların ve yerel paydaşların (röportajlar, toplantılar, bilgi birikimi ve deneyim paylaşımları)  işbirliği ile başarılacaktır.

Metodolojik materyal oluşturma 3 kısma ayrılacaktır. (3 ana aktivite) :

  • Proje alanında ulusal araştırma
  • Metodolojik materyal oluşturma
  • Aşamalı test

Hedef gruba göre Metodolojik Materyal iki kısımdan oluşacaktır.

I. Bölüm   gençler arasında erken hamileliği ve kürtajı önleme alanında ergenlerle çalışan uzmanlar için tasarlanmıştır.   (genellikle bebeği olmayan son kullanıcılarla konuşarak).

II. Bölüm  genç anneler,genç aileler, gençler arasında olumlu ebeveyn becerileri teşvik eden uzmanlar için tasarlanmıştır. (genellikle ergenler, genç bekar anneler ve bebek sahibi olan genç çiftler gibi son kullanıcılarla konuşarak).

Bu iki son kullanıcı grup sosyal ve psikolojik açıdan birbirinden farklıdır, ikinci grup  özellikle hassastır ve nasıl çalışacağı ile ilgili bilgi gerektirir.