Proje Hakkında

Program: Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık

Proje No: 2015-1-LT01-KA202-013480Erasmus

Proje Adı: Olumlu Ebeveyn Eğitimi Alanında Mesleki Eğitim Uzmanlarının Yeterliliklerinin Geliştirilmesi

Proje Süresi: 01/09/2015 – 31/08/2017 (30/11/2017)

Proje Hakkında:

Projenin ana amacı ergenlerle ve genç ailelerle çalışan Mesleki Eğitim Uzmanlarına olumlu ebeveyn eğitimleri, ergen felsefi eğitim, potansiyelini ve yeteneklerini anlamalarını sağlamaktır.

Hedefler:

• Ortak ülkelerin ulusal analizlerine dayalı olarak hazırlanan uluslararası analizin sonuçları, uzmanların uluslararası tecrübeleri ve bilgilerini referans alarak olumlu ebeveyn alanında genç, ergen ve genç ailelerle çalışan Mesleki Eğitim Uzmanları için uygun metodolojik materyal geliştirmek.
• Metodolojik materyali uygulamaya adapte etmek (eğitimler, testler aracılığıyla).
• Uzmanların niteliklerini geliştirmek.
• Mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçi öğretim yöntemlerini ve araçlarını uygulamak.
• Uzmanlar arasında uluslararası işbirliğini, iyi uygulamaların değişimini teşvik etmek.

Sonuç: Gençlerin sosyal eğitimi, olumlu ebeveyn için hazırlık,  kişiler arası olgun ilişkiler, cinsellik eğitimi, toplumu inşa etmek, plansız ergen hamileliklerini önlemek, düzenli bir aile hayatına hazırlık.

Doğrudan Hedef grup –  Diğer uzmanları hazırlayan Mesleki Eğitim Eğiticileri, örneğin psikologlar, sosyologlar, eğitici eğitmenleri, mesleki eğitim okullarında, liselerde, özel okullarda,  öğrencilerle doğrudan çalışan rehber ve psikolojik öğretmenler, ergenlerle, gençlerle, genç ailelerle, bekar annelerle ve toplumun sosyal ve psikolojik açıdan hassas gruplarıyla çalışan uzmanlar.

Dolaylı Hedef Grup (son kullanıcılar) – Mesleki Eğitim Okulları öğrencileri, ergenler, gençler, genç aileler, bekar anneler, toplumun psikolojik ve sosyolojik açıdan hassas grupları.