1. Uluslararası Proje ortakları toplantısı

23-24 Kasım 2015 de, bütün proje ortakları ilk yüz yüze toplantıya İtalya’nın Palermo kentinde katılacaklardır.

Ana konu araştırma konularını ele almaktır (Ulaşılacak ilk proje sonuçlarından biridir.).

Ülkedeki proje alanında iyi uygulama örnekleri ve ergenlerle nasıl çalışılacağını anlatan metodolojik materyal ve uzmanların nitelikleri ile ilgili mevcut durum ve tecrübeler sunulacaktır. Bu çalışmalar gençlik eğitimi alanında devam eden faaliyetler, çalışma alanındaki deneyimler, problemli alanlar, mücadeleler ve bulgularla ilgili ulusal öncelikleri içerecektir.

İlk kez ortaklar 15 Eylül 2015 te online görüntülü konferans ile tanıştılar. Kurumlarımızı ve kendimizi tanıttık. Koordinatör projenin amaçlarını faaliyetlerini zaman çizelgesini ve ulaşılacak sonuçları sundu.