Yaygınlaştırma

Başarılı bir projenin anahtarı; hedeflerin, faaliyetlerin, ve proje sonuçlarının başarılı bir şekilde yaygınlaştırılmasıdır.

İyi planlanmış ve iyi uygulanmış yaygınlaştırma  proje sonuçlarının konsorsiyum kapsamındaki içeriklerin ötesinde ve proje süresinin de ötesinde bir sürdürülebilirlik sağlar.

Proje (fikirler, faaliyetler, sonuçlar, etc.) yaygınlaştırması için öncelikli hedef insanların sahip olduğumuz ve geliştirdiğimiz fikirler hakkında, araştırdığımız hedefler hakkında, daha iyi proje sonuçlarına sahip olmamıza yardım eden hedef gruplar için sonuçların yararlılığı ve etkililiği hakkında öğrenmesine izin vermektir.

Sonuçların yaygınlaştırılması ve uygulamasının diğer bir amacı   proje sonuçlarının ve çıktılarının resmi olmayan değerlendirmesini elde etmek ve uygulama aşamasını yükseltmek için sonuçları değerlendirmesinin geri dönütünü almaktır.