Yararlanıcılar

Projenin başından itibaren proje konusu ile ilgili olan kurumlardan kişilerle irtibata geçtik ve yerel ortak( yararlanıcılar) olarak projeye katılmaları için onları davet ettik. Her bir proje ortağı ülkelerindeki aşağıda belirtilen sayı kadar kurumla irtibata geçmekle sorumludur.

Dâhil olan kurumlar resmi evrak imzaladılar ve aktivitelere, değerlendirmelere, sonuçlar üzerinde ihtiyaçlarını, fikirlerini ifade etmeye aktif olarak katıldılar. Onlar ulusal seminerlere davet edilecekler ve proje fikirleri, faaliyetler, Almanya eğitiminde elde edilen deneyimler sunulacaktır.

Biz onlarla birlikte oluşturabileceğimiz işbirliği, dokümantasyon ve iyi uygulama analizleri için vizyonumuz hakkında müzakere ettik, onları fikir ve iyi uygulama için yuvarlak masa toplantılarına davet ettik.

Hedef mesleki eğitim kurumları ve hizmet sağlayıcıları olsa bile farklı sektörlerde geniş proje görünürlüğü sağlamayı amaçlıyoruz.

Proje sonucunun aynı tematik alanla ilgilenen çoklu sektörel alanda güncel olabildiğini görüyoruz.

Ayrıntılı planda, metodolojik materyalin amaca yönelik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, mesleki eğitim okullarında, ortaokullarda, üniversitelerde (Rehberlik ve Sosyal Bilimler) ve sosyal eğitim hizmeti sağlayan diğer kurumlarda seçmeli modül olarak bunu içermesi önerilecektir.

5 farklı ülkeden kapsanması planlanan kurumlar:

  • Mesleki eğitim merkezleri/eğitim kurumları/danışmanlık okulları: 16
  • Gençlik merkezleri (proje tematik alanında çalışan uzmanlar): 8
  • Ortaokullar (biyoloji, anatomi ve ahlak öğreten öğretmenler): 16
  • Psikolojik, sosyal hizmet sağlayıcıları/kamu kurumları: 8
  • Yaygınlaştırma amacıyla yerel ortaklar ( içerisinde ağlar, kamu kurumları, paydaşlar gibi birçok kurumları içeren dernekler): 6