Wyniki

Główne wyniki, które zespół projektowy ma zamiar osiągnąć to:

ANALIZY / BADANIA składające się z kilku części:

  • Badania krajowe w obszarze projektu (opis przykładów dobrych praktyk na poziomie krajowym, dokumentacja dostępna dla specjalistów, którzy pracują z młodzieżą, podobne inicjatywy na terenie kraju, łącznie z krajowymi priorytetami w dziedzinie edukacji młodzieży, bieżąca działalność, doświadczenie w obszarze roboczym, obszary problematyczne, wyzwania, wnioski, itp.).
  • Międzynarodowa dyskusja w formie okrągłego stołu (prezentacja badań) zorganizowana podczas szkolenia międzynarodowego wraz z ekspertami, nauczycielami, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie nauczania, ich opinie, refleksje.
  • Dokument międzynarodowy prezentujący wyniki badań (sporządzony na podstawie wyników badań krajowych) z ustaleniami i zaznaczeniem istotnych części.

(Ramy czasowe: 11/2015 – 04/2016)

Badania będą prowadzone przez specjalistów z instytucji partnerskich, którzy będą odpowiadać za uzyskanie wyników projektu, a także uczestniczyć w szkoleniu / seminarium międzynarodowym, w metodycznym tworzeniu materiałów, organizowaniu krajowych seminariów / warsztatów (w celu wymiany wiedzy, doświadczenia).

SZKOLENIE MIĘDZYNARODOWE – zostanie zorganizowane na terenie Niemiec (w kraju, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, kobietami ciężarnymi, samotnymi matkami). Będzie w nim brało udział po 2 uczestników / specjalistów z każdej instytucji partnerskiej (grupa docelowa projektu: nauczyciele kształcenia i doskonalenia zawodowego, specjaliści pracujący z nastolatkami, młodzieżą, kobietami ciężarnymi, rodzinami, samotnymi kobietami, pedagodzy i psycholodzy społeczni). Specjaliści ci przyczynią się do powstania materiału metodycznego, podzielą się doświadczeniem  z innymi. (Ramy czasowe: 04/2016)

MATERIAŁ METODYCZNY – główny, teoretyczny i końcowy produkt projektu.
Jest on przeznaczony dla specjalistów, którzy szkolą innych specjalistów lub pracują z młodzieżą w obszarze tematycznym pozytywnego rodzicielstwa. Każdy rozdział (część) będzie posiadał opis wskazujący, rozwijaniu jakich umiejętności, osiągnieciu jakiej wiedzy i zdobyciu jakich celów służy.
Materiał metodyczny będzie posiadał część teoretyczną, opisową część praktyczną (formy, przykłady, ćwiczenia jako narzędzia praktyczne), wnioski; będzie aktywnie wykorzystywany w dalszych działaniach wszystkich organizacji, jako wynik wspólnych działań opartych na współpracy, a po zakończeniu projektu będzie polecany do dalszego wykorzystania ośrodkom kształcenia i doskonalenia zawodowego, instytucjom szkolącym specjalistów, uniwersytetom, szkołom, itp. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

(Ramy czasowe: 02/2016 – 06/2017)

4-dniowe SPOTKANIE SZKOLENIOWE – w celu ostatecznego zredagowania materiału metodycznego i jego udoskonalenia.

(Ramy czasowe: 02-03 / 2017)

WARSZTATY. Planowane jest zorganizowanie dwóch cyklów warsztatów krajowych w każdym z krajów partnerskich (na wstępnym i na końcowym etapie projektu). (Ramy czasowe: pierwszy cykl warsztatów 05-06 / 2016, drugi cykl warsztatów 06/2017)

BADANIA. Testowanie materiałów metodycznych w praktyce przez instytucje – beneficjentów (podczas lekcji).

(Ramy czasowe: 04-06 / 2017)

STRATEGIA ROZPOWSZECHNIANIA I ROZPOWSZECHNIANIE.

(Ramy czasowe: opracowywanie Strategii 10-11 / 2015, Rozpowszechnianie – cały okres projektu)

STRATEGIA OCENY I JAKOŚCI oraz ocena osiągniętych wyników i procesu projektu.
(Ramy czasowe: opracowywanie strategii 10-11 / 2015, oceny – wyniki lub zdarzenia, gdy zostaną osiągnięte lub zorganizowane)

PORTAL PROJEKTU – rozpowszechnianie i publikowanie wyników projektu, zapewnienie swobodnego dostępu do zasobów projektowych.

(Ramy czasowe: początek 10/2015, istnienie przez cały okres realizacji projektu i pozostawanie w sieci do końca 12/2022)

Zespół projektowy chciałby zmienić nastawienie specjalistów do sposobu komunikacji z młodymi ludźmi. Pragniemy promować komunikację współpracy, dzięki której nauczyciele są w stanie zrozumieć potrzeby młodych ludzi, a młodzi ludzie mogą mówić, czego chcą, a czego nie chcą się uczyć.