Materiał metodyczny

Materiał metodyczny jest narzędziem dydaktycznym dla specjalistów (grupa docelowa projektu), dostosowanym do poziomu wrażliwości i wieku grup użytkowników końcowych projektu – nastolatków i młodzieży, w szczególności w zakresie problematyki wczesnego rodzicielstwa, problemów społecznych, problemów psychologicznych itp.

Wspomniany rezultat zostanie osiągnięty także dzięki współpracy z ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego, poradniami psychologicznymi, ośrodkami młodzieżowymi, szkołami oraz zainteresowanymi stronami (wywiady, spotkania, zbieranie informacji, wymiana doświadczeń).

Praca nad opracowaniem materiału metodycznego zostanie podzielona na trzy etapy (czyli trzy główne działania):

  • A1. Badania krajowe w obszarze projektu
  • A2. Opracowywanie materiału metodycznego
  • A3. Faza testowa

Z punktu widzenia grupy docelowej, materiał metodyczny będzie składał się z dwóch części:

Część I jest przeznaczona dla specjalistów, którzy pracują z młodzieżą w zakresie zapobiegania wczesnym ciążom wśród nastolatków i zapobiegania aborcji wśród nastolatków (ogólnie mówiąc z użytkownikami końcowymi, którzy nie posiadają jeszcze dzieci)

Część II dokumentu jest przeznaczona dla specjalistów, którzy promują pozytywne rodzicielstwo wśród nastoletnich matek i młodych rodzin oraz młodzieży (ogólnie mówiąc wśród użytkowników końcowych, takich jak młodzież, młode samotne matki oraz młode pary, które posiadają już dzieci).

Te dwie grupy użytkowników końcowych różnią się od siebie pod względem społecznym i psychologicznym; druga grupa jest szczególnie wrażliwa  i niezbędna jest wiedza specjalistyczna na temat tego, jak z nią pracować.