O projekcie

Program: Erasmus + KA2 Partnerstwa StrategiczneErasmus

Projekt nr: 2015-1-LT01-KA202-013480

Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji specjalistów ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie nauczania pozytywnego rodzicielstwa

Czas trwania projektu: 09/01/2015 – 31/08/2017 (30/11/2017)

O projekcie:

Głównym celem projektu jest wyposażenie specjalistów ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, którzy pracują z nastolatkami i młodymi rodzinami, w umiejętność nauczania pozytywnego rodzicielstwa i dogłębnego zrozumienia zagadnień dotyczących edukacji, potencjału i umiejętności nastolatków.

Cele:

• Opracowanie materiałów metodologicznych dotyczących pozytywnego rodzicielstwa w nawiązaniu do międzynarodowej analizy przeprowadzonej na podstawie analiz krajowych w państwach partnerskich, doświadczenia międzynarodowego i wiedzy eksperckiej, które byłyby odpowiednie dla specjalistów ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, którzy pracują z młodzieżą lub ją edukują, a także dla młodzieży oraz młodych rodzin.
• Dostosowanie materiałów metodycznych do celów praktycznych (poprzez szkolenia, badania).
• Podnoszenie kwalifikacji specjalistów.
• Stosowanie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
• Promowanie współpracy międzynarodowej wśród specjalistów, wymiana dobrych praktyk.

Wartość dodana: edukacja społeczna młodych ludzi, przygotowanie do pozytywnego rodzicielstwa, dojrzałe relacje międzyludzkie, edukacja seksualna, budowa wspólnoty, przeciwdziałanie nieplanowanym nastoletnim ciążom, przygotowanie do harmonijnego życia rodzinnego.

Bezpośrednia grupa docelowa – edukatorzy i nauczyciele ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, którzy kształcą specjalistów z innych dziedzin, takich jak psycholodzy, pedagodzy społeczni, doradcy, pracownicy socjalni, inni specjaliści i / lub też, którzy pracują bezpośrednio ze słuchaczami ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego, uczelni, szkół specjalistycznych, jak również ci, którzy pracują z nastolatkami, młodzieżą, młodymi rodzinami, samotnymi matkami oraz innymi społecznie i psychologicznie wrażliwymi członkami społeczeństwa.

Pośrednia grupa docelowa (użytkownicy końcowi) – słuchacze ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego, nastolatki, młodzież, młode rodziny, samotne matki, inni społecznie i psychologicznie wrażliwi członkowie społeczeństwa.