Pierwsze ponadnarodowe spotkanie partnerów Projektu

W dniach 23-34 listopada 2015 r. wszyscy partnerzy Projektu mają wziąć udział w pierwszym spotkaniu twarzą w twarz, które odbędzie się w Palermo, we Włoszech (Sycylia).

Głównym tematem rozmów będą kwestie związane z prowadzeniem badań (jest to jeden z pierwszych rezultatów Projektu, który zamierzamy osiągnąć).

Mamy zamiar podzielić się doświadczeniem oraz zaprezentować sytuację w naszych krajach dotyczącą kwalifikacji specjalistów pracujących z młodzieżą w wieku pokwitania, dostępnego materiału metodycznego dotyczącego pracy z młodzieżą, narodowych priorytetów w dziedzinie edukacji młodzieży, obszary problematyczne i wyzwania, a także zaprezentować przykłady dobrych praktyk w obszarze projektu, podobnych inicjatyw, naszą bieżącą działalność, doświadczenie w obszarze działania Projektu itp.

Po raz pierwszy partnerzy spotkali się wirtualnie podczas telekonferencji w dniu 15 września 2015 r. Przedstawiliśmy siebie i nasze instytucje, koordynator przedstawił cele projektu, planowane działania, ich ramy czasowe, rezultaty, które zamierzamy osiągnąć.