Rozpowszechnienie

Kluczem do udanego projektu jest owocne i szerokie rozpowszechnianie celów, działań i rezultatów projektu.

Dobrze zaplanowane i dobrze wykonane rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu sprawia,  że wyniki projektu mogą okazać się być dalej idące niż było to pierwotnie zakładane przez organizatorów, a jego oddziaływanie wykroczyć poza okres trwania projektu.

Głównym celem rozpowszechniania projektu (pomysłów, działań, wyników, itp.) jest to, aby inne osoby dowiedziały się o pomysłach, które mamy i które wcielamy w życie, o celach, które sobie stawiamy, o skuteczności i korzyściach jakie jego wyniki przyniosą grupie docelowej, wynikach, które pomagają osiągnąć lepsze rezultaty projektu.

Innym celem upowszechniania i wykorzystywania wyników projektu jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jego wyników aby udoskonalić proces wdrażania projektu oraz uzyskać nieformalną ocenę rozwoju projektu i jego rezultatów.