Rezultatai

Siekiami rezultatai projekte:

ANALIZĖ, kuri susideda iš kelių dalių:

 

  • Nacionalinė analizė projekto tematika (kiekvienoje partnerinėje šalyje) (statistiniai duomenys, pagrįstumas, aprašymas geros praktikos pavyzdžių nacionaliniu lygmeniu, panašių iniciatyvų šalyje, įskaitant nacionalinius prioritetus jaunimo švietimo, vykdomos veiklos srityje, darbo su jaunimu srityje, aprašymas, probleminės srities iššūkiai, išvados ir kt.) (11/2015-02/2016).
  • Nacionalinės analizės pristatymas, aptarimas su projekte dalyvaujančiomis institucijomis (03/2016).
  • Tarptautinė diskusija (rezultatų pristatymas) organizuojama paraleliai su tarptautiniais mokymais (04/2016) kartu su ekspertais, mokytojais, kurie jau turi patirties šioje mokymo srityje, jų atsiliepimai, pamąstymai.
  • Tarptautinė analizė (parengta remiantis Nacionalinėmis analizėmis, tarptautinių diskusijų išvadomis, grįžtamuoju ryšiu su į projektą įtrauktomis institucijomis (naudos gavėjais)) (04/2016-05/2016).

(Įgyvendinimas: 2015 m. lapkričio mėn. – 2016 m. balandžio/gegužės mėn.)

Analizė atliekama specialistų iš partnerinių institucijų, kurie vėliau dalyvaus tarptautiniuose mokymuose, taip pat ruošiant metodinę medžiagą, organizuojant ir vedant nacionalinius seminarus (dalinsis įgytomis žiniomis, patirtimi), o vėliau testuos parengtą galutinį produktą.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TARPTAUTINIAI MOKYMAI bus organizuojami Vokietijoje (šalyje, kuri turi ilgalaikę darbo su jaunimu, nėščiomis moterimis, vienišomis moterimis patirtį, kūdikių-manekenų praktinio darbo srityje). Mokymuose dalyvaus po 2 dalyvius / specialistus iš kiekvienos partnerinės institucijos (iš projekto tikslinės grupės: VET pedagogų,  socialinių pedagogų, psichologų specialistų, kurie dirba su paaugliais, jaunimu, nėščiomis moterimis, šeimomis, vienišomis moterimis). Šie specialistai rengs metodinę medžiagą, dalinsis savo patirtimi su kitais.

 (Įgyvendinimas: 04/2016)

METODINĖ MEDŽIAGA –  pagrindinis, intelektinis, galutinis projekto produktas. Jis skirtas specialistams, kurie ruošia kitus specialistus (psichologus, sveikatos specialistus, specialinius pedagogus, profesijos mokytojus ir pan.) ir dirbantys su tiesiogine grupe teminėje srityje (pozityvi tėvystė, įskaitant rengimas šeimai, lytinis švietimas). Kiekvienas skyrius  turės aprašymą, apie tai, kokie įgūdžiai bus gerinami, kokios žinios bus įgytos, kokie mokymosi tikslai pasiekti, koks praktinis tikslas.

 

Metodinė medžiaga turės teorinę dalį, praktinės dalies detalų aprašymą (praktikų formos, pavyzdžiai, pratimai, praktinės priemonės ir jų panaudojimas veikloms), bus integruotos praktikos, aktyviai naudojamos jau patirtį turinčiose organizacijose.

 

Metodinė medžiaga bus naudojama ne tik

mokymams VET institucijose, bet ir kitose institucijose, bei partnerių organizacijų veiklose, mokymuose.
(Įgyvendinimas: 02/2016 – 06/2017)

4 DIENŲ SPECIALISTŲ DARBINIS VIZITAS metodinės medžiagos išbaigimui, tobulinimui. 

(Įgyvendinimas: 02-03/2017, Lietuvoje)

SEMINARAI – 2 nacionaliniu mastu kiekvienoje partnerinėje šalyje (projekto pradžioje ir pabaigoje), skirti pristatyti projekto rezultatus, sukviesti tikslinę grupę bendrai diskusijai, patirties sklaidai.
(Įgyvendinimas: pirmasis 05-06/2016, antrasis 06/2017)

TESTAVIMAS – metodinės medžiagos testavimas per pamokas naudos gavėjų institucijose (kurios įtrauktos į projektą jau projekto pradžioje)

.
(Timeline: 04-06/2017)

SKLAIDOS STRATEGIJA ir SKLAIDA

 

(Įgyvendinimas: strategijos kūrimas 2015 m. spalio – lapkričio mėn., sklaida – viso projekto metu)


VERTINIMO IR KOKYBĖS STRATEGIJA ir rezultatai bei projekto procesai.(Įgyvendinimas: strategijos kūrimas 2015 m. spalio – lapkričio mėn., vertinimas – po rezultatų ir veiklų įgyvendinimo)

PROJEKTO PORTALAS – viešinimui, projekto rezultatų talpinimui, atvirai prieigai prie projekto resursų.

 

(Įgyvendinimas: nuo 2015 m. spalio mėn., viso projekto įgyvendinimo metu bei palaikant jį iki 2022 m. gruodžio mėn. ir vėliau)

 

 

Projekto veiklomis ir rezultatais norima keisti pedagogų nuostatą į bendravimą su jaunimu – itin trapia visuomenės dalimi. Siekiame ugdyti pozityvų, bendradarbiavimu grįstą bendravimą. Pedagogai, specialistai patys mokysis efektyviau bendrauti su mokiniais, priimti jų poreikius, diskutuoti apie bendrus mokymosi tikslus, spręsti problemas ir konfliktus asmeniniame ir profesiniame gyvenime.