Apie projektą

Programa: Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystėsErasmus

Projekto numeris: 2015-1-LT01-KA202-013480 

Projekto pavadinimas: Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje

Projekto trukmė: 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d. (pratęstas iki 2017 11 30)

 

Apie projektą:

Pagrindinis projekto tikslas: įgalinti profesinio mokymo specialistus, dirbančius su paaugliais ir jaunomis šeimomis, mokyti pozityvios tėvystės, suvokti paauglio filosofinį auklėjimą, jo galimybių ir gebėjimų ugdymą.

Uždaviniai:

•  Grindžiant tarptautinės analizės išvadomis, parengtomis iš nacionalinių partnerių šalių analizių, tarptautine patirtimi ir žiniomis, parengti metodinę medžiagą, skirtą profesinio švietimo ir mokymo specialistams, ugdantiems jaunimą, paauglius, jaunas šeimas pozityvios tėvystės srityje.

 

•  Praktiškai pritaikyti parengtą metodinę medžiagą (mokymai, testavimas).

 

•  Tobulinti specialistų kvalifikaciją.

 

•  Pritaikyti inovatoriškus mokymo metodus profesinio mokymo srityje.

 

•  Skatinti tarptautinį specialistų bendradarbiavimą, keitimąsi gerąja patirtimi,

praktikos pavyzdžiais.

Pridėtinės vertės rezultatas: jaunų žmonių socialinis ugdymas, rengimas pozityviai tėvystei, brandžių tarpasmeninių santykių kūrimas, lytiškumo ugdymas, bendruomenės stiprinimas, paauglių neplanuoto nėštumo prevencija, rengimas harmoningai šeimai.

Tiesioginė tikslinė grupė – profesinio švietimo mokytojai ir instruktoriai, kurie ruošia kitus specialistus, pavyzdžiui, psichologus, socialinius pedagogus, patarėjus, sveikatos specialistus, socialinius darbuotojus ir taip pat, specialistai, kurie tiesiogiai dirba su mokiniais profesinio rengimo mokyklose, kolegijose, specializuotose mokyklose, kitų institucijų darbuotojai, kurie dirba su paaugliais, jaunimu, šeimomis, vienišomis motinomis, kitomis socialiai ir psichologiškai subtiliomis visuomenės grupėmis.

 

Netiesioginė tikslinė grupė (galutiniai vartotojai) – profesinių mokyklų studentai, paaugliai, jaunimas, šeimos, vienišos motinos, kita socialiai ir psichologiškai subtili visuomenės grupė.