Sklaida

Raktas į sėkmingą projektą – rezultatyvi ir plati sklaida apie projekto uždavinius, veiklas ir rezultatus.

Gerai suplanuota ir sklandžiai įvykdyta projekto informacijos sklaida bei visų jos galimybių išnaudojimas užtikrina, kad rezultatai pasiekė ne tik tuos, kuriuos projektas įtraukė tiesiogiai, tačiau ir platesnę auditoriją, o projekto poveikis bus juntamas ir po projekto įgyvendinimo laikotarpio.

Pagrindinis projekto sklaidos tikslas – supažindinti žmones su iškeltomis ir plėtojamomis projekto idėjomis, įgyvendinamais uždaviniais ir veiklomis, projekto rezultatų efektyvumu ir nauda.

Kitas projekto sklaidos ir rezultatų pritaikomumo siekis – gauti grįžtamąjį ryšį iš rezultatų įvertinimo, siekiant tobulinti įgyvendinimo procesą ir gauti projekto įgyvendinimo, jo rezultatų neformalų įvertinimą.